Pracownia krawiecka
Józefa Błońskiego

ul. Piwna 10; 00-265 Warszawa - Stare Miasto

tel. 22 831 45 04, 
602 473 633

Tu szyje się jak za dawnych lat,
choć nie tak jak na starej rycinie.
Maszyny już nowoczesne,
ale fachowa ręka mistrza,
precyzja wykonania,
solidno¶ć, styl i szyk
- na poziomie najwyższym.

Firma krawiecka
pana Józefa Błońskiego
z ulicy Piwnej
znana jest nie tylko
w¶ród elit warszawskich,
ale i dyplomacja
krajów dalekich też tu zagl±da.

Dyskrecja pełna, bo szyj± tu
i posłowie, i senatorzy,
i ..s±siad z Rynku,
który chciał tylko nogawki skrócić.

Szyjemy:

Klasyczne stroje męskie jak m.in:
- garnitur biurowy
- garnitur codzienny
- garnitur sportowy
- garnitur klubowy
- garnitur wizytowy
- garnitur ¶lubny
- smoking
- frak
- surdut
- żakiet zwany również jaskółk±


niejedna sylwetka
nabrała tu szyku


jedyna reklama to to małe okno na Piwnej 10

na okienku małe muzeum
dla pamięci
dawnych mistrzów
igły i nożyczek

Mistrz
pogodny i u¶miechnięty
zawsze doradzi, pomoże,
ale przy pracy skupiony,
bo zadowolenie klienta
 to miara sukcesu firmy.