Mirosław Kniaziuk
artysta fotografik (Zielonogórzanin)

wystawa  p.t. "KOBIETA"

słowo o autorze

kilka wybranych prac