u Pana Michała
wystawiają swoje
prace:

Wystawa "PARY CZAR"
Zdzisław Błażejczyk
Witold Krymarys
Kazimierz Molski
Józef Pawłowski
Urszula Ratajczyk
Piotr Tomczyk
Tadeusz Wijata
migawki z wernisażu