ulica Szeroki Dunaj

1 SENATOR

3

5

7

 9

11 RYCERSKA

<<Wąski Dunaj

       


13 R
MAHARAJA

 R  - restauracja
    
- "SENATOR"
- Szeroki Dunaj 1 - tel. 831-79-68
    
- "RYCERSKA" - Szeroki Dunaj 11 - tel. 831-36-68; fax 831-47-33
     -
"MAHARAJA" - restauracja indyjska - Szeroki Dunaj 13- tel. 635-25-01
P - pamiątki, upominki
  
- "MARYSIEŃKA"
- upominki, pamiątki - Szeroki Dunaj 7-  tel. 635-60-61

Szeroki Dunaj to placyk otwierający się na ul. Wąski Dunaj i ciągnący się w stronę muru obronnego. Do połowy w. XIX nie rozróżniano Wąskiego i Szerokiego Dunaju, oba nazywane Dunajem od strumienia który stąd wypływał do fosy. Od 1631 Szeroki Dunaj był targowiskiem ryb, jednak handlarkom zezwalano tylko na sprzedaż ryb solonych, ponieważ przywilej sprzedaży ryb świeżych posiadały rybaczki i śledziarki handlujące na Rynku Starego Miasta. Od ok. 1800 r. na Szerokim Dunaju zaprowadzono targ warzyw i kwiatów, targ ten funkcjonował aż do lat dwudziestych XX w.
Placyk obudowywany od strony wschodniej tylnymi budynkami działek ul. Nowomiejskiej, od północy powstałymi w 1632 jatkami rzeźniczymi opartymi o mur obronny przy Bramie Rzeźniczej (powstałej z wieży muru wewnętrznego), a później kamieniczkami, zaś od strony zachodniej budynkami na długich parcelach ciągnących się ku murom . Pierwsze dwa murowane budynki gospodarcze wzniesione zostały w w. XVI. Zwarta zabudowa murowana powstawała powoli, jeszcze w 1819 r. były tu dwa dworki. 1937-38 przy odsłanianiu murów obronnych rozebrano część pierzei północnej. 
Po zniszczeniach 1944 odtworzono w latach 1955-63 zabudowę zwartą po stronach wschodniej (oprócz domu nr 12) i zachodniej, a po stronie północnej odbudowano jako wolnostojący dom nr 13 (przy Bramie Rzeźniczej).