restauracja - BORUTA
ul. Freta 38; 00-227 Warszawa, tel. 22 831 61 97; 508-339-006
rezerwacja@restauracja-boruta.com.pl